Lambda er død lenge leve Lambada!

Det ser ut til at diskusjonen vedrørende Lambda ingen ende vil ta. Frp nekter å gå inn i byrådssamarbeid med Høyre så lenge de tviholder på at Lambda skal bygges. Så her kommer jeg med en hjelpende hånd til det skjøre samarbeidet på høyre flanke. Et nytt utkast til Munch-museum som jeg regner med vil bifalles langt inn i Frp.