Mandag Morgen

Mandag Morgen er et analytisk uketidsskrift som ble grunnlagt i 2003. Tidsskriftets målsetning er «å gi norske beslutningstakere og premissleverandører et bedre beslutningsgrunnlag». Mandag Morgen Norge ble til i et samarbeid mellom Terje Osmundsen og det danske tidsskriftet med samme navn . Mandag Morgen kommer ut hver mandag (41 ganger i året), arrangerer en rekke frokostseminarer og har egen analyseavdeling og foredragsvirksomhet, i tillegg til å utgi ukebrevet Mandag Morgen.
Etter at gamle Mandag Morgen valgte å gå til skifteretten i mars 2010, har Ad Fontes Media tatt over driften av bladet.

https://picasaweb.google.com/dybwik/MandagMorgenForsider#