Posters


 I det siste har jeg blitt ganske fascinert av gamle plakater fra tredve, førti og femtitallet. Både i Norge og resten av Europa ble det laget mange vakre og originale plakater. Ettersom mange av dem finnes på nettet fikk jeg det for meg at jeg skulle forsøke å gjenfortolke en del av disse til det forestående verdensmesterskapet på ski i Holmekollen. Jeg er ennå i startfasen på dette prosjektet og her er noen av de første utkastene.