Punch Drunk!


 Carl I. Hagen
«En forhenværende mester tok farvel denne uken. Det er en underlig følelse ikke lenger å kjenne uro ved hans nærvær. Uroen ved hans skarpheter, og hvordan disse ville treffe velgermassen, er erstattet med en slags empati. Som å se en tung, gammel bokser bli lokket til en tittelkamp alle vet han taper»
– Kjetil Østli, Aftenposten