Steve Jobs


 «Ingen vil dø. Selv folk som vil til himmelen ønsker ikke å dø for å komme dit. Og likevel er døden destinasjonen vi alle deler. Ingen har noensinne unsluppet. Og det er slik det skal være, for døden er høyst sannsynlig livets beste oppfinnelse. Det er livets endringsagent. Den rydder ut det gamle for å gjøre plass til det nye. Akkurat nå er det nye deg, men en dag ikke så langt fra nå, blir du gradvis det gamle  og blir ryddet bort. Beklager å være så dramatisk, men det er sant.»

Steve Jobs - 1955-2011